Betel
Om Betel
Program

Betel är en tvåspråkig kristen församling som firar gudstjänst mitt i centrum av Karis i Raseborg. Vi bekänner oss till den apostoliska trosbekännelsen och grundar vår tro på Bibeln. Vi är en familjär gemenskap av troende på orten, ett andligt hem dit du är varmt välkommen.