Bibelskola

Från och med februari har vi Bibelundervisning i Betel en gång i månaden. Bibelskolan är öppen och gratis för alla! I april och maj är det Bibelstudium i Betel på svenska följande datum: lördag kl. 10-12 den 7 april och den 5 maj. Undervisningen består av två lektioner med en kaffepaus mellan lektionerna. Under lektionerna kommer det att ges tillfälle till frågor.

Helmikuusta lähtien meillä on Raamatunopetus Betelissä kerran kuukaudessa. Raamattukoulu on kaikille avoin ja ilmainen! Huhtikuussa ja toukokuussa on Raamatunopetus Betelissä suomeksi seuraavat päivämäärät: lauantai klo 10-12, 14 huhtikuuta sekä 12 toukokuuta. Opetus koostuu kahdesta oppitunnista joiden välissä on kahvitauko. Oppituntien aikana annettaan mahdollisuus esittää kysymyksiä.

Kommentera