Bönemässa

Betels dörrar öppnar för en kväll av stillhet och bön en onsdag i månaden. Vi kallar denna kväll för Bönemässa. Bönemässan är till för alla dem som behöver ett andrum, en plats av stillhet och ro och en plats där de kan be.

Under mässan spelas lugn musik som ger utrymme för stillhet och den egna personliga bönen. Mässan har inslag av bibelläsning och gemensam bön. Det finns möjlighet att skriva ner sitt böneämne och lämna det i kyrkans bönekorg. Mässan tar ca 45 minuter.

Välkommen med!  

Kommentera