Betel

Betel heter träkyrkan som stått i centrala Karis i över hundra år. Aktiviteterna i kyrkan har gått i vågor. Det senaste decenniet har verksamheten varit intensiv och det syns också i antalet gudstjänstbesökare. Förutom de svenska gudstjänsterna betjänar församlingen även de finskspråkiga raseborgarna.

Idag har församlingen cirka 80 medlemmar, men kontaktytan är mycket större än så. Den informella gudstjänstformen gör att även den som inte brukar gå i kyrkan så ofta kan känna det bekvämt att gå till Betel.

Vi vill vara en kyrka som möter det växande behovet av tro och värderingar i vår tid. Snabba förändringar och teknologisk utveckling fråntar inte människan hennes längtan efter att finna fasta hållpunkter och inre kraftkällor. Snarare tvärtom.

Vi som kyrka har här ett stort uppdrag och någonting värdefullt och tidlöst att erbjuda vår stads invånare. Vi tror på en Gud som inte kommit för att döma och klandra, utan rädda och lyfta. Att ha Gud med i sitt liv är en enorm tillgång och trygghet som ger mod och styrka.

Puukirkko nimeltään Betel on sijainnut Karjaan keskustassa jo yli sadan vuoden ajan. Kirkon aktiviteetit ovat kulkeneet aalloissa.Viime vuosikymmeninä toiminta on ollut intensiivistä, mikä on näkynyt jumalanpalvelusten kävijämäärissä. Ruotsinkielisten jumalanpalvelusten lisäksi seurakunta palvelee myös suomenkielisiä raaseporilaisia.

Tänään seurakunnassa on noin 80 jäsentä, mutta kontaktipinta on paljon suurempi.  Vapaamman jumalanpalvelusmuodon takia myös sellaiset, jotka eivät yleensä käy kirkossa, voivat tuntea, että Beteliin on helppo tulla.

Haluamme olla kirkko, joka kohtaa uskon ja arvojen tarpeet meidän ajassamme. Nopeat muutokset ja teknologian kehitys eivät poista ihmisen kaipuuta löytää pysyviä tukipilareita ja sisäisiä voimanlähteitä. Pikemminkin päinvastoin.

Meillä kirkkona on suuri tehtävä ja jotain arvokasta ja ajatonta tarjottavana kaupunkimme asukkaille. Uskomme Jumalaan, joka ei tullut tuomitsemaan ja moittimaan, vaan nostamaan ja pelastamaan. Jumalan mukanaolo elämässä on suunnaton voimavara ja turva, mikä antaa rohkeutta ja voimaa.

Lämna ett svar